ติดต่อเรา

กลุ่มงานกฏหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช)

ติดต่อ : 151 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรสาร (Fax) : 056-029365

โทรศัพท์ : 056-029656 ต่อ 03